Sportovní kroužek opět zahájen – již desátý ročník.

Start do nového již desátého ročníku sportovního kroužku.

V posledním čísle zpravodaje jsme informovali o zahájení přípravy dalšího nového ročníku sportovního kroužku v naší škole. Mladým sportovcům jsme slíbili začátek ve druhé polovině září. Poprvé jsme se sešli v úterý 20. září a začali sportovat a budeme až do vánoc. Vzhledem k tomu, že se přihlásilo letos méně dětí, než jsme předpokládali, sportujeme v jedné skupině vždy v úterý od 15,30 do 16,30 hodin.

Ve sportovním kroužku máme chlapce z mateřské školky a děvčata a chlapce ze školy. Letos jsme omezili věkovou kategorii, ve které jsou chlapci a děvčata pouze do 4 třídy.

Do kroužku začali postupně chodit Jirka Durčok, Teo Hasník, Marek Chuda, Dan Messing, Patrik Musialek, Teo Pavlásek, Matěj Šíbl, Kryštof Štefek, Matyáš Korneta, Jirka a Matěj Kapolkovi, Pepík Soročin, Láďa Zajíc, Fabio Biolek, Radim Kreželok, bratři Vincent a Filip Siwekovi a i tři děvčata Sofie Ježová, Simona Lišková a Bára Rudková. Mohu říci, že z kroužku vždy odcházejí spokojeni, příjemně unaveni a bohatší o další zkušenosti. Nejsme zaměřeni jen na fotbal, jak tomu bylo v předchozích ročnících, ale na celkový rozvoj kondice všech dětí.

Starší chlapci postaví pro všechny překážkovou dráhu …

 

… a pak i posilujeme …