Slovo zastupitele

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych za sebe, jako jediného zastupitele v opozici ze svého pohledu částečně a krátce zhodnotil končící volební období.

Přicházím s ním již nyní, protože možná už v tomto, ale určitě v dalším čísle Moravčanu bude vyjmenováno vše pozitivní, co se v naší obci udělalo za volební období, kolik jsme získali na dotacích, prostě samá chvála a úspěšnost s téměř dokonalostí. Bude vyhodnocen program nezávislé kandidátky a konstatováno, že téměř vše je splněno. Možná také ne. Je to jednoduché, když máte neomezený přístup k financím s možností si je přesouvat tak, jak potřebujete a zastupitele, kterým nevadí, že porušujete tam toto a támhleto také. Jste na to upozorněni, ale vzhledem k tomu, že máte absolutní moc, tak máte vždycky pravdu a bohužel ostatní členové zastupitelstva se nad tím na veřejném jednání ani nepozastaví. Přemýšlejí a uvědomují si, že jsou za to spoluzodpovědní?


Omlouvám se za trošku obsáhlejší článek, ale za 4 roky se toho událo opravdu poměrně hodně. Podle rozpočtu, který naše obec má, se udělalo dost, přesto si myslím, že se nejen mohlo, ale i mělo ušetřit na stavbách. Jedná se hlavně o investiční akce. Zaměřím se na některé z nich.

Autobusový záliv u zastávky u přehrady.

Samotný zastávkový záliv je přínosem pro bezpečnost cestujících v tomto úseku. Mělo se však více dbát na to, co jak se provádí. Z dostupných materiálů zastupitele jsem zpracoval materiál pro zastupitelstvo. V něm upozorňuji na to, že byly proúčtovány a zaplaceny částky, za které nebyly provedeny práce a materiál, který nebyl dodán, přesto byl zaplacen – jedná se o necelých 400 000,- Kč. Vše popsáno ve zprávě pro jednání zastupitelstva obce v květnu 2020. Ostatní zastupitelé tuto informaci pouze vzali na vědomí. Jsou však zodpovědní za dodatky, které k tomu směřovaly a schválili je. Co na to finanční výbor zastupitelstva obce, tomu to je jedno?

Vodovod Vlaský.

Tuto akci jsem také podpořil, přestože všichni, kdo bydlí v této části obce, měli svá obydlí nějak vodou zásobeny. Je to dobrá investice do budoucna pro možný rozvoj údolí. Bohužel o financování také nejsem přesvědčen, že bylo úplně správné. Zaplatily se finanční prostředky za práce, které nebyly provedeny a materiál, který nebyl dodán, popřípadě odvezen na skládku. Jedná se cca o 500 000,- Kč. Celý můj pohled na financování stavby jsem popsal ve zprávě pro jednání zastupitelstva obce, které ji opět vzalo pouze na vědomí. A opět se ptám. Co na to ostatní zastupitelé a finanční výbor? Finanční výbor dostal k prostudování mnou požadované materiály, když o ně požádal již v červnu 2021. Já žádám od května 2021 už 13 měsíců celkem 15x (slovy patnáctkrát) e-mailem starostku a místostarostu. Bohužel ani já a ani kontrolní výbor doposud nic neobdržel.

Zdravotní středisko.

Původní cena, za kterou byl vybrán dodavatel stavby, byla 2,420 mil. Kč s DPH. V průběhu stavby se však „objevily“ záležitosti, které ne mohl, ale měl podchytit „obecní“ technický dozor investora (TDI). Například na akci na půl roku (podle smlouvy výměna střešní krytiny + zateplení fasády) navrhne projektant pronájem lešení pouze na 1 měsíc! Dále technický dozor odsouhlasil „vyrovnání“ 90% fasády omítkou. Myslíte si, že zedníci tehdy byli tak nešikovní, že by neuměli stěny vyzdít a omítnou rovně? Vše se schovalo pod zateplení minerální vatou. Je to dobrý technický dozor, který spíše „kope“ za dodavatele a ne za investora – naši obec? A navíc bez smlouvy o dílo vybrán v nedostatečném „výběrovém řízení“. Zdravotní středisko je veřejně přístupná budova, která má být opatřena hromosvodem. Ten tam původně byl. Akce je již více než 4 měsíce ukončena a nový hromosvod nikde (6. 6. 2022). Na dotaz, kdy bude hromosvod hotov, starostka odpověděla, že se to překlápí do záruční doby. Ve smlouvě o dílo s dodavatelem je uvedeno, že musí být dodány všechny revize. Jak můžete dělat revizi něčeho (hromosvod), když to neexistuje a není tam!!! Ze střechy školky a ze země pouze trčí dráty. Kdo převzal nedokončenou stavbu? Počítá se dále penále až do dokončení stavby?

I u nás v obci máme velmi schopné spoluobčany, kteří jsou určitě ochotni a schopni během týdne instalaci hromosvodu zrealizovat. Jen je oslovit.
Hromosvod je určité bezpečnostní zařízení chránící budovu. Nedovedu si představit, že bych si koupil auto bez nárazníků, ale s prodlouženou zárukou.
Těch víceprací na této stavbě se „nasbíralo“ mnohem více a výsledná cena nakonec vystoupala o 1 364 716,- Kč na konečných 3 784 716,43 Kč!!!

Stavební (technický) dozor investora (TDI)

Při většině investičních akcí různých investorů má investor sepsánu smlouvu o dílo nebo příkazní smlouvu s TDI, kde jsou přesně stanoveny podmínky, za které zodpovídá, jako například posouzení projektu, kontrola a odsouhlasení dokumentace, cenová a věcná kontrola provedených prací, počet kontrol na stavbě v průběhu týdne, sledování souladu provedených a fakturovaných prací s položkovými rozpočty, termíny kontrolních dnů, platební podmínky apod.

V naší obci je to poněkud jinak. Starostka řeší TDI pouze objednávkou na dva tři řádky. Například zakázka technického dozoru za 266 200,- Kč s DPH u realizace stavby „Chodník Morávka – Pražmo“ je řešena formou objednávky na dvou řádcích a není řešena smlouvou o dílo nebo příkazní smlouvou, kde v ní jsou přesně stanovené výše uvedené záležitosti. Za co je TDI vlastně zodpovědný, když na tuto práci nebylo výběrové řízení podle směrnice obce o zadávání veřejných zakázek? Směrnici si nechala vytvořit, zpracovat a schválit starostka?

Dalšími obdobnými investičními akcemi je například „Park u splavu“, kde firma navrhne a náhodou ve výběrovém řízení také zvítězí na realizaci této zakázky za celkovou částku .
Samostatnou kapitolou je základní škola. Chodí nám tam tři naše děti. Jsem rád, že se škola opravila a asi ještě jedna etapa nás čeká. Přesto si myslím, že celková koncepce mohla být vymyšlena trošku jinak. Bohužel ani já a ani kontrolní výbor neměl možnost ani nahlédnout, natož prostudovat, do výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace vybraného ve výběrovém řízení. Ve Frýdku-Místku je k budově polikliniky, kterou navštěvují denně tisíce lidí, jediný bezbariérový vstup. My k naší škole, kde chodí maximálně 200 osob denně, máme bezbariérové vstupy dva.
Jedna věc mi tady od vedení obce chybí, a to je informovanost všech zastupitelů a občanů obce. V poslední době se staly dvě události, o kterých jsem jako zastupitel vůbec nevěděl a ani netušil, že se budou realizovat.

První byla skutečnost, že na únorovém jednání zastupitelstva obce starostka informuje o akcích na celý půlrok dopředu a druhý den je zbouráno staré kadeřnictví, o kterém jsem jako zastupitel nevěděl a občané se mě na to ptají.

Druhou záležitostí je realizace nové komunikace u zastávky Morávka – střed. Podle informací vedení obce došlo k výběrovému řízení, podpisu smlouvy a stavba zahájena. Občané mi volali, co se to děje, bohužel nevěděl jsem dopředu vůbec nic.

Nechci Vás zatěžovat obdobnými záležitostmi. Musím však jako zastupitel, který se řídí zákony tohoto státu upozornit na skutečnosti, které se tady v naší obci dějí a měly by se řešit.
Pokud budete mít zájem o bližší informace k výše uvedeným bodů nebo i k jiným pro Vás palčivým otázkám, klidně se na mě obraťte a pokusíme se některé záležitosti probrat. Napište mi na e-mail jan.legersky@seznam.cz.

Pokud jste dočetli až tady, děkuji Vám.
Přeji Vám hodně zdraví v nadcházejících letních měsících.

Ing. Jan Legerský
Zastupitel obce a předseda kontrolního výboru obce

Aktuality

 • Další fotky ze staré Morávky

  26.4.2024

  Přidali jsme další fotky z Morávky, tentokrát se můžete podívat na Raškovice a Pražmo. Zajímá Vás jak se měnila Morávka v čase? Další fotky Morávky.

  Morávka 

  Více fotek

 • Bombardování Morávky 1944

  17.4.2024

  Z historie protektorátu: bombardování Morávky a Ostravského regionu. Zajímavost z historie Morávky z období protektorátu.

  Morávka 

  Celý článek

 • Fotky ze staré Morávky, jak šel čas

  16.4.2024

  Přidali jsme staronové fotky z Morávky. Zajímá Vás jak se měnila Morávka v čase? Podívejte se na přidané fotografie a pohlednice Morávky.

  Morávka 

  Více fotek

 • Aktualita: Stavba Billy v Dobré

  24.11.2023

  Stavba nového obchodního centra v Dobré začíná brát na sebe reálné tvary. Co nás projíždějící řidiče, nebo nakupující zákazníky z Morávky čeká?

  Billa 

  Čtěte dále

 • Sportovní kroužek na Morávce

  20.12.2022

  Sportovní kroužek na Morávce opět zahájen – již desátý ročník. Pohyb je pro nás radost. Kompletní fotogalerii naleznete v celém článku. 

   

  Čtěte dále

 • Survival Event na Morávce

  10.12.2022

  Na Morávce se uskutečnila velmi zajímavá akce, pod názvem SURVIVAL EVENT.  Zúčastnilo se jí téměř 50 účastníků, většinou děti ve věku od 8 do 18 let.

   

  Čtěte dále

 • Focení je pro mne radost

  28.8.2022

  Vážení čtenáři,

  dovolte mi, abych se vám představila. Jmenuji se Lenka Kręželoková, mnozí z vás mne znáte pod dívčím příjmením Pajurková. Jsem maminka dvou malých dětí a mou velkou zálibou jsou fotografie. 

  Čtěte dále

 • Letní promítání ŠTĚŠTÍ JE KRÁSNÁ VĚC

  31.7.2022

  děkuji Vám za hojnou účast na II. ročníku pohádkového odpoledne, které se konalo 2.7.2022.Jsem ráda, že si děti trošičku připomněly klasické pohádkové bytosti, jako je červená Karkulka, Rumcajs, Manka, Křemílek, Vochomůrka a jiné postavičky.

  Čtěte dále

 • Facebook NašeMorávka

  8.6.2022

  Naše Morávka je nyní i na Facebooku. Sledujte nás a o nic už nepřijdete.

  www.facebook.com/NaseMoravka

 • Fotografie z akcí

  7.6.2022

  Sledujte naši fotogalerii. Aktuálně zde najdete fotografie z akce Kácení Máje.

  Fotogalerie

 • Sportovní kroužek 9. ročník

  19.5.2022

  Co je u nás v kroužku nového? Vzhledem k tomu, že bez našeho vědomí dochází k úpravám článků do Moravčanu Vám jej poskytujeme v plné verzi i s fotkami.

  Čtěte dále

Morávka, obec ležící v okrese Frýdek-Místek ve východní části českého Slezska, je vyhledávaným rekreačním místem s nejrozlehlejším územím v Beskydech. Domovem je zde pro asi 1 300 obyvatel.

Historie Morávky sahá do období po roce 1615, kdy byla založena podél horního toku stejnojmenné řeky. Půda, na které obec stojí, postupně přešla do vlastnictví hrabat z Vrbna, rodiny Oppersdorfů a nakonec rodiny Pražmů. Více.