Slovo zastupitele

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych za sebe, jako jediného zastupitele v opozici ze svého pohledu částečně a krátce zhodnotil končící volební období.

Přicházím s ním již nyní, protože možná už v tomto, ale určitě v dalším čísle Moravčanu bude vyjmenováno vše pozitivní, co se v naší obci udělalo za volební období, kolik jsme získali na dotacích, prostě samá chvála a úspěšnost s téměř dokonalostí. Bude vyhodnocen program nezávislé kandidátky a konstatováno, že téměř vše je splněno. Možná také ne. Je to jednoduché, když máte neomezený přístup k financím s možností si je přesouvat tak, jak potřebujete a zastupitele, kterým nevadí, že porušujete tam toto a támhleto také. Jste na to upozorněni, ale vzhledem k tomu, že máte absolutní moc, tak máte vždycky pravdu a bohužel ostatní členové zastupitelstva se nad tím na veřejném jednání ani nepozastaví. Přemýšlejí a uvědomují si, že jsou za to spoluzodpovědní?


Omlouvám se za trošku obsáhlejší článek, ale za 4 roky se toho událo opravdu poměrně hodně. Podle rozpočtu, který naše obec má, se udělalo dost, přesto si myslím, že se nejen mohlo, ale i mělo ušetřit na stavbách. Jedná se hlavně o investiční akce. Zaměřím se na některé z nich.

Autobusový záliv u zastávky u přehrady.

Samotný zastávkový záliv je přínosem pro bezpečnost cestujících v tomto úseku. Mělo se však více dbát na to, co jak se provádí. Z dostupných materiálů zastupitele jsem zpracoval materiál pro zastupitelstvo. V něm upozorňuji na to, že byly proúčtovány a zaplaceny částky, za které nebyly provedeny práce a materiál, který nebyl dodán, přesto byl zaplacen – jedná se o necelých 400 000,- Kč. Vše popsáno ve zprávě pro jednání zastupitelstva obce v květnu 2020. Ostatní zastupitelé tuto informaci pouze vzali na vědomí. Jsou však zodpovědní za dodatky, které k tomu směřovaly a schválili je. Co na to finanční výbor zastupitelstva obce, tomu to je jedno?

Vodovod Vlaský.

Tuto akci jsem také podpořil, přestože všichni, kdo bydlí v této části obce, měli svá obydlí nějak vodou zásobeny. Je to dobrá investice do budoucna pro možný rozvoj údolí. Bohužel o financování také nejsem přesvědčen, že bylo úplně správné. Zaplatily se finanční prostředky za práce, které nebyly provedeny a materiál, který nebyl dodán, popřípadě odvezen na skládku. Jedná se cca o 500 000,- Kč. Celý můj pohled na financování stavby jsem popsal ve zprávě pro jednání zastupitelstva obce, které ji opět vzalo pouze na vědomí. A opět se ptám. Co na to ostatní zastupitelé a finanční výbor? Finanční výbor dostal k prostudování mnou požadované materiály, když o ně požádal již v červnu 2021. Já žádám od května 2021 už 13 měsíců celkem 15x (slovy patnáctkrát) e-mailem starostku a místostarostu. Bohužel ani já a ani kontrolní výbor doposud nic neobdržel.

Zdravotní středisko.

Původní cena, za kterou byl vybrán dodavatel stavby, byla 2,420 mil. Kč s DPH. V průběhu stavby se však „objevily“ záležitosti, které ne mohl, ale měl podchytit „obecní“ technický dozor investora (TDI). Například na akci na půl roku (podle smlouvy výměna střešní krytiny + zateplení fasády) navrhne projektant pronájem lešení pouze na 1 měsíc! Dále technický dozor odsouhlasil „vyrovnání“ 90% fasády omítkou. Myslíte si, že zedníci tehdy byli tak nešikovní, že by neuměli stěny vyzdít a omítnou rovně? Vše se schovalo pod zateplení minerální vatou. Je to dobrý technický dozor, který spíše „kope“ za dodavatele a ne za investora – naši obec? A navíc bez smlouvy o dílo vybrán v nedostatečném „výběrovém řízení“. Zdravotní středisko je veřejně přístupná budova, která má být opatřena hromosvodem. Ten tam původně byl. Akce je již více než 4 měsíce ukončena a nový hromosvod nikde (6. 6. 2022). Na dotaz, kdy bude hromosvod hotov, starostka odpověděla, že se to překlápí do záruční doby. Ve smlouvě o dílo s dodavatelem je uvedeno, že musí být dodány všechny revize. Jak můžete dělat revizi něčeho (hromosvod), když to neexistuje a není tam!!! Ze střechy školky a ze země pouze trčí dráty. Kdo převzal nedokončenou stavbu? Počítá se dále penále až do dokončení stavby?

I u nás v obci máme velmi schopné spoluobčany, kteří jsou určitě ochotni a schopni během týdne instalaci hromosvodu zrealizovat. Jen je oslovit.
Hromosvod je určité bezpečnostní zařízení chránící budovu. Nedovedu si představit, že bych si koupil auto bez nárazníků, ale s prodlouženou zárukou.
Těch víceprací na této stavbě se „nasbíralo“ mnohem více a výsledná cena nakonec vystoupala o 1 364 716,- Kč na konečných 3 784 716,43 Kč!!!

Stavební (technický) dozor investora (TDI)

Při většině investičních akcí různých investorů má investor sepsánu smlouvu o dílo nebo příkazní smlouvu s TDI, kde jsou přesně stanoveny podmínky, za které zodpovídá, jako například posouzení projektu, kontrola a odsouhlasení dokumentace, cenová a věcná kontrola provedených prací, počet kontrol na stavbě v průběhu týdne, sledování souladu provedených a fakturovaných prací s položkovými rozpočty, termíny kontrolních dnů, platební podmínky apod.

V naší obci je to poněkud jinak. Starostka řeší TDI pouze objednávkou na dva tři řádky. Například zakázka technického dozoru za 266 200,- Kč s DPH u realizace stavby „Chodník Morávka – Pražmo“ je řešena formou objednávky na dvou řádcích a není řešena smlouvou o dílo nebo příkazní smlouvou, kde v ní jsou přesně stanovené výše uvedené záležitosti. Za co je TDI vlastně zodpovědný, když na tuto práci nebylo výběrové řízení podle směrnice obce o zadávání veřejných zakázek? Směrnici si nechala vytvořit, zpracovat a schválit starostka?

Dalšími obdobnými investičními akcemi je například „Park u splavu“, kde firma navrhne a náhodou ve výběrovém řízení také zvítězí na realizaci této zakázky za celkovou částku .
Samostatnou kapitolou je základní škola. Chodí nám tam tři naše děti. Jsem rád, že se škola opravila a asi ještě jedna etapa nás čeká. Přesto si myslím, že celková koncepce mohla být vymyšlena trošku jinak. Bohužel ani já a ani kontrolní výbor neměl možnost ani nahlédnout, natož prostudovat, do výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace vybraného ve výběrovém řízení. Ve Frýdku-Místku je k budově polikliniky, kterou navštěvují denně tisíce lidí, jediný bezbariérový vstup. My k naší škole, kde chodí maximálně 200 osob denně, máme bezbariérové vstupy dva.
Jedna věc mi tady od vedení obce chybí, a to je informovanost všech zastupitelů a občanů obce. V poslední době se staly dvě události, o kterých jsem jako zastupitel vůbec nevěděl a ani netušil, že se budou realizovat.

První byla skutečnost, že na únorovém jednání zastupitelstva obce starostka informuje o akcích na celý půlrok dopředu a druhý den je zbouráno staré kadeřnictví, o kterém jsem jako zastupitel nevěděl a občané se mě na to ptají.

Druhou záležitostí je realizace nové komunikace u zastávky Morávka – střed. Podle informací vedení obce došlo k výběrovému řízení, podpisu smlouvy a stavba zahájena. Občané mi volali, co se to děje, bohužel nevěděl jsem dopředu vůbec nic.

Nechci Vás zatěžovat obdobnými záležitostmi. Musím však jako zastupitel, který se řídí zákony tohoto státu upozornit na skutečnosti, které se tady v naší obci dějí a měly by se řešit.
Pokud budete mít zájem o bližší informace k výše uvedeným bodů nebo i k jiným pro Vás palčivým otázkám, klidně se na mě obraťte a pokusíme se některé záležitosti probrat. Napište mi na e-mail jan.legersky@seznam.cz.

Pokud jste dočetli až tady, děkuji Vám.
Přeji Vám hodně zdraví v nadcházejících letních měsících.

Ing. Jan Legerský
Zastupitel obce a předseda kontrolního výboru obce

Aktuality

 • Sportovní kroužek opět zahájen – již desátý ročník.

  20.12.2022

  Kompletní fotogalerii naleznete v článku. Přejeme Vám i všem Vašim blízkým příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce pevné zdraví.

   

  Čtěte dále

 • SURVIVAL EVENT

  10.12.2022

  Ve dnech 1. a 2. října se na Morávce uskutečnila velmi zajímavá akce, pod názvem SURVIVAL EVENT. Zúčastnilo se jí téměř 50 účastníků, většinou děti ve věku od 8 do 18 let.

   

  Čtěte dále

 • Poděkování voličům

  26.9.2022

  Rádi bychom touto cestou poděkovali voličům obou našich sdružení za hlasy nám udělené a za posílení opozice v zastupitelstvu obce Morávka. Zároveň tímto gratulujeme vítězi. Morávka Lidem / Se zdravým rozumem

 • Uvedení informací na pravou míru

  19.9.2022

  Navazuji na článek v Moravčanu č.4/2022 „vysvětlující“ a útočící na články z úvodních čísel Naší Morávky.

   

  Čtěte dále

 • Zlatá žíla na Morávce?

  15.9.2022

  2 000 Kč pro jedno dítě do školy není, ale na odměnu 100 000 Kč  pro starostku ano - kterou si navíc starostka sama navrhla a nechala schválit zastupitelstvem obce...

  Svůj názor můžete vyjádřit u voleb do zastupitelstva ve dnech 23. a 24. září 2022.

  Ing. Jan Legerský

  Whatsapp-image-2022-09-15-at-11-12-19 

  Čtěte dále

 • Společný program sdružení

  12.9.2022

  Naše dvě sdružení vstupují do voleb do zastupitelstva obce společně.  Jsme občané Morávky jako Vy a máme stejně jako Vy různé názory na to, co naší obci chybí, co zlepšit, nebo změnit. Máme ale společný cíl, lepší obec pro život. 

   

  Čtěte dále

 • Krátké vyhodnocení Jana Legerského

  9.9.2022

  Vážení spoluobčané,

  přicházím za Vámi s krátkým vyhodnocením posledních čtyř předvolebních měsíců, které možná trošku rozvířily naši poklidnou hladinu v obci. Vstoupili jsme do Vašich domácností s informacemi, o kterých jste nevěděli a ani o nich neměli tušení.
  Vše, co jsme popsali v našich článcích je pravda, nic není vymyšleno, jen se o tom nikde nemluvilo, nepsalo, prostě to nebylo žádoucí, aby se to dostalo „na veřejnost“. Kdyby to nebyla pravda, určitě by se někdo ohradil a možná už nás i žaloval. Nestalo se tak a zřejmě ani nestane. Asi máme pravdu.

  Dsc_0243-2 

  Čtěte dále

 • Žbluňk II Zdeňka Ševčíka

  6.9.2022

  Vážení čtenáři,

  tak se nám na Morávce rozjel boj o voliče do obecního zastupitelstva, a to formou pomluv na adresu Sdružení Morávka Lidem / Morávka se zdravým rozumem. Především se jedná o NEPRAVDY, které jsou směrovány k předchozímu vedení obce, například chybějící polystyren na obecním úřadě..
  Že by se někdo začal bát ??? A neví jak zamaskovat své vlastní chyby???
  Přečtěte si článek, nejen k tomuto tématu, od Ing. Zdeňka Ševčíka. V něm se mimo jiné dozvíte jaká je pravda o chybějícím polystyrenu z dob, kdy byl Naším starostou právě Ing. Zdeněk Ševčík. Mimochodem - polystyren jsme našli, ale stále nevíme kde je zaplacený asfalt.

  Obec 

  Čtěte dále

 • Marný boj o informace II.

  1.9.2022

  AKTUÁLNĚ 1.9,2022 - sledujeme situaci online. Dne 1.8.2022 byla na obec podána stížnost na starostku a místostarostu zveřejněná  v Naší Morávce č. 3. Podle informací právního oddělení krajského úřadu mělo vedení obce stížnost do 7 dnů vyřídit nebo ji postoupit na krajský úřad. Dnes je 1.9.2022 a stížnost není vyřízena a ani ze strany obce poskytnuta na krajský úřad. Asi je někde chyba, myslíte si to taky? 

   

  Čtěte dále

 • Kandidátky pro volby do zastupitelstva obce Morávka

  28.8.2022

  Dovolte nám,  abychom Vám představili Kandidátky pro volby do zastupitelstva obce Morávka. 

   

  Čtěte dále

 • Focení je pro mne radost

  28.8.2022

  Vážení čtenáři,

  dovolte mi, abych se vám představila. Jmenuji se Lenka Kręželoková, mnozí z vás mne znáte pod dívčím příjmením Pajurková. Jsem maminka dvou malých dětí a mou velkou zálibou jsou fotografie. 

  Čtěte dále

 • Názor občana

  28.8.2022

  Dobrý den, vážení čtenáři,
  jelikož politika mně a domnívám se, že i mnoho s Vás nikdy nezajímala, nechtěl jsem se k ní ani na 100 km přibližovat. Pokud však vedete nějaké sportovní oddíly nebo pokud tvoříte něco pro veřejnost, dříve nebo později se s ní potkáte a občas jí musíte bohužel i čelit.

  Čtěte dále

 • Nemusí hned pršet, stačí, když kape

  27.8.2022

  Jak praví klasik, nepochválíš-li se sám, nikdo to za tebe neudělá. Rozhodli jsme se, že se tedy pochválíme. Co se nám již povedlo, přestože nejsme v zastupitelstvu a vládneme jen slovem a písmem?

  Čtěte dále

 • O všem rozhoduji sama 3

  22.8.2022

  Dovolte mi, abych jen upřesnil některá čísla týkající se investičních akcí z posledního čísla Moravčanu vydaného naším obecním úřadem.

  Honza-o-vsem-rozhoduji-sama Hromosvod-zdravotni-stredisko-a-ms

  Čtěte dále

 • Žbluňk Zdeňka Ševčíka

  18.8.2022

  říká se, že dvakrát nevstoupíš do stejné řeky. Jestliže nemám porušit toto pravidlo, tak já tam skočím po hlavě, přímo pod splav. Buď mě z té vody vytáhnete, nebo utopíte. A život půjde dál.
  Po přečtení periodika Naše Morávka, jsem dospěl k názoru, že některé uvedené informace mají zvláštní podtext.

  Čtěte dále

 • Letní promítání filmu ŠTĚŠTÍ JE KRÁSNÁ VĚC

  31.7.2022

  děkuji Vám za hojnou účast na II. ročníku pohádkového odpoledne, které se konalo 2.7.2022.Jsem ráda, že si děti trošičku připomněly klasické pohádkové bytosti, jako je červená Karkulka, Rumcajs, Manka, Křemílek, Vochomůrka a jiné postavičky.

  Čtěte dále

 • Otevřený dopis občana Morávky

  28.6.2022

  děkuji Vám za hojnou účast na II. ročníku pohádkového odpoledne, které se konalo 2.7.2022.Jsem ráda, že si děti trošičku připomněly klasické pohádkové bytosti, jako je červená Karkulka, Rumcajs, Manka, Křemílek, Vochomůrka a jiné postavičky.

  Čtěte dále

 • Nová anketní otázka

  24.6.2022

  Vážení čtenáři, je spousta možností, jak obohatit  kulturu  v naší obci.

  Proto se těším na Vaše nové podněty a nápady,popřípadě informace co Vám v naší obci chybí nebo co by jste v ní rádi změnili.

  Čtěte dále

 • Střípky ze zastupitelstva

  20.6.2022

  Vážení čtenáři.

  Dovolte mi, abych se s Vámi podělil o své pocity z návštěvy jednání zastupitelstva konaného dne 30. 5. 2022.

  Čtěte dále

 • Slovo zastupitele

  16.6.2022

  Vážení spoluobčané,
  dovolte mi, abych za sebe, jako jediného zastupitele v opozici ze svého pohledu částečně a krátce zhodnotil končící volební období. 

  Čtěte dále

 • Facebook NašeMorávka

  8.6.2022

  Naše Morávka je nyní i na Facebooku. Sledujte nás a o nic už nepřijdete.
  Morávka Lidem / Morávka Se zdravým rozumem.

  www.facebook.com/NaseMoravka

 • Fotografie z akcí

  7.6.2022

  Sledujte naši fotogalerii. Aktuálně zde najdete fotografie z akce Kácení Máje.

  Fotogalerie

 • Lavičky v obci

  6.6.2022

  Dlouhodobě mne trápí problém laviček na Morávce. Nyní nám jich pár přibylo u splavu, ale to si myslíme, že je málo. Všiml jsem si, že spousta lidí, a to většinou seniorského věku chodí na nákup či poštu pěšky.

  Čtěte dále

 • Morávka Lidem

  23.5.2022

  Vážení a milí spoluobčané
  jsem zastupitelem Obce Morávka zvolený za naše sdružení Morávka Lidem. Jsem jediný opoziční zastupitel, který je ve svém snažení o zprůhlednění některých činností obce osamocen.

  Čtěte dále

 • Morávka Se zdravým rozumem

  22.5.2022

  Vážení čtenáři,
  dovolte mi vysvětlit, jeden z důvodů, proč jsme se naše nové hnutí rozhodli nazvat Morávka Se  zdravým rozumem.

  Čtěte dále

 • Žijí mezi námi

  20.5.2022

  Ze zastupitelstva. Jako člen zastupitelstva na jeho zasedáních i mimo ně v běžném životě vnímám poznámky a názory spoluobčanů.

  Čtěte dále

 • Sportovní kroužek 9. ročník

  19.5.2022

  Co je u nás v kroužku nového? Vzhledem k tomu, že bez našeho vědomí dochází k úpravám článků do Moravčanu Vám jej poskytujeme v plné verzi i s fotkami.

  Čtěte dále

 • Kanalizace v obci?

  18.5.2022

  Ve volebním roce 2018 se na poslední chvíli před volbami rekonstruoval chodník od zastávky Morávka střed ke škole a zdravotnímu středisku.

  Čtěte dále

 • Proč vzniká občasník Naše Morávka?

  15.5.2022

  Možná se ptáte, proč vzniká paralelní časopis k obecnímu tisku. Chceme Vám přinášet kompletní, nezkreslené a neupravené články a informace z dění na Morávce.

  Čtěte dále

Jste aktivní na Morávce, spolek, živnostník, firma? Přidejte se k nám, vložíme zde Vaše logo, odkaz na web, nebo i Váš článek, prezentujte se na www.nasemoravka.cz

Náš web www.nasemoravka.cz je nový, rozvíjející se projekt. Posílejte nám Vaše návrhy na zlepšení, můžete zaslat Váš článek, nebo fotografie.