Kanalizace v obci?

Ve volebním roce 2018 se na poslední chvíli před volbami rekonstruoval chodník od zastávky Morávka střed ke škole a zdravotnímu středisku. Dokončen byl v prosinci 2018. Většina občanů obce ví, že v chodníku ke škole je umístěna smíšená kanalizace, na kterou je napojena základní škola, zdravotní středisko, bytovky za zastávkou, obecní úřad, zřejmě i povrchové vody a možná další objekty. Nikdo na obci při zadávání veřejné zakázky na rekonstrukci chodníku se nezabýval řešením umístění kanalizační stoky v chodníku, a tím odvedení splaškových vod z uvedených
objektů, jak to ukládá zákon.

jak se čistí a kde vytéká splašková voda z těchto budov?

Již v té době se mělo plánovat rozdělení kanalizace na splaškovou část a kanalizaci pro povrchové a dešťové vody. Snažil jsem se v zastupitelstvu prosadit návrh na vybudování páteřní kanalizace s napojením na čističku do Raškovic, která by po určitých úpravách byla schopna pojmout splaškovou vodu i z naší obce. V plánu odkanalizování oblasti obcí od Raškovic až na Morávku bylo už i vydáno územní rozhodnutí. Ze zapůjčené projektové dokumentace k vydanému územnímu rozhodnutí jsem zpracoval materiály, které jsem konzultoval na vedení SmVaKu v Ostravě a předložil na jednání zastupitelstva obce.

Můj návrh byl zamítnut s tím, že budeme podporovat domovní ČOV. Nyní je schválena dotace na jednu domovní ČOV ve výši 35 tisíc Kč (požadoval jsem v prosinci 2021 při projednávání rozpočtu na rok 2022 40 tisíc Kč, můj návrh byl zamítnut). V zákoně o odpadech se hovoří o tom, že každá domácnost bude muset od roku 2023 prokázat likvidaci odpadních vod ze své domácnosti. Tento bod jsme měli ve volebních materiálech již v roce 2018. 

Jak to budeme provádět my všichni tady na Morávce? 

V průběhu uplynulých dvou letech obec požádala krajský úřad o dotaci na studii odkanalizování centra obce, která byla schválena. Stačilo zadat studii, nějakou požadovanou částku připlatit a mohli jsme mít základní důležitý podklad,odborný náhled, studii pro zahájení prací na tomto problému. Bohužel vedení obce nic pro to neudělalo a dotace ve výši asi 350 tisíc Kč se vrátila nevyužita krajskému úřadu, škoda. Zeptejte se vedení obce, proč se to neřešilo? Stávající stav ve „Strategickém plánu rozvoje obce na léta 2021- 2025“ je takový, že „likvidace splaškových vod je řešena individuálně pomocí žump s vyvážením odpadu (!!!) či domovních ČOV. Ty mají přepady zaústěny do povrchových příkopů případně trativodů, kterými odpadní vody odtékají spolu s ostatními vodami do řeky Morávky“. Na katastru obce je vybudováno několik lokálních ČOV pro rekreační střediska. Územní plán navrhuje vhodný způsob likvidace odpadních vod z centrální části obce Morávka na vlastní ČOV. Likvidaci odpadních vod z ploch mimo dosah navržené kanalizace (podle vedení obce bohužel zamítnuto) je dle územního plánu navrženo zabezpečit individuálně (bezodtokové jímky, ze kterých jsou odpadní vody vyváženy a likvidovány v souladu s platnými předpisy) nebo domovními ČOV.

Pro porovnání: 10 m3 odpadní vody se v případě kanalizace vyčistí za cca 500,- Kč, za vyvezení 10 m3 do nejbližší čistírny odpadních vod ve Sviadnově odbornou firmou vyjde na cca 2 500,- Kč. A předpisy na čištění se budou zpřísňovat. Co myslíte, že bude pro VÁS občany výhodnější?

Pokračování v následujícím čísle a na www.nasemoravka.cz

Jan Legerský,
Morávka Lidem

Aktuality

 • Stavba nového obchodního centra s Billou v Dobré

  24.11.2023

  Stavba nového obchodního centra v Dobré začíná brát na sebe reálné tvary. Co nás projíždějící řidiče, nebo nakupující zákazníky z Morávky čeká?

  Billa 

  Čtěte dále

 • Sportovní kroužek opět zahájen – již desátý ročník.

  20.12.2022

  Kompletní fotogalerii naleznete v článku. Přejeme Vám i všem Vašim blízkým příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce pevné zdraví.

   

  Čtěte dále

 • SURVIVAL EVENT

  10.12.2022

  Ve dnech 1. a 2. října se na Morávce uskutečnila velmi zajímavá akce, pod názvem SURVIVAL EVENT. Zúčastnilo se jí téměř 50 účastníků, většinou děti ve věku od 8 do 18 let.

   

  Čtěte dále

 • Focení je pro mne radost

  28.8.2022

  Vážení čtenáři,

  dovolte mi, abych se vám představila. Jmenuji se Lenka Kręželoková, mnozí z vás mne znáte pod dívčím příjmením Pajurková. Jsem maminka dvou malých dětí a mou velkou zálibou jsou fotografie. 

  Čtěte dále

 • Letní promítání filmu ŠTĚŠTÍ JE KRÁSNÁ VĚC

  31.7.2022

  děkuji Vám za hojnou účast na II. ročníku pohádkového odpoledne, které se konalo 2.7.2022.Jsem ráda, že si děti trošičku připomněly klasické pohádkové bytosti, jako je červená Karkulka, Rumcajs, Manka, Křemílek, Vochomůrka a jiné postavičky.

  Čtěte dále

 • Nová anketní otázka

  24.6.2022

  Vážení čtenáři, je spousta možností, jak obohatit  kulturu  v naší obci.

  Proto se těším na Vaše nové podněty a nápady,popřípadě informace co Vám v naší obci chybí nebo co by jste v ní rádi změnili.

  Čtěte dále

 • Facebook NašeMorávka

  8.6.2022

  Naše Morávka je nyní i na Facebooku. Sledujte nás a o nic už nepřijdete.

  www.facebook.com/NaseMoravka

 • Fotografie z akcí

  7.6.2022

  Sledujte naši fotogalerii. Aktuálně zde najdete fotografie z akce Kácení Máje.

  Fotogalerie

 • Sportovní kroužek 9. ročník

  19.5.2022

  Co je u nás v kroužku nového? Vzhledem k tomu, že bez našeho vědomí dochází k úpravám článků do Moravčanu Vám jej poskytujeme v plné verzi i s fotkami.

  Čtěte dále

Jste aktivní na Morávce, spolek, živnostník, firma? Přidejte se k nám, vložíme zde Vaše logo, odkaz na web, nebo i Váš článek, prezentujte se na www.nasemoravka.cz

Náš web www.nasemoravka.cz je nový, rozvíjející se projekt. Posílejte nám Vaše návrhy na zlepšení, můžete zaslat Váš článek, nebo fotografie.